İnşaat yapım sözleşmesi malikler ile müteahhit firma arasında yapılan anlşamaların tamamını içeren ana sözleşmedir.
Bu sözleşme hazırlanan ve ilgili onay kurumundan(belediye, anıtlar kurulu, imar müdürlükleri gibi) onaylanan projeleri, teknik şartnameyi, ödeme planını, hangi dairenin hangi malike ait olacağını ve daha bir çok karşılıklı özel anlaşmayı içermektedir.
Hazırlanan inşaat yapım sözleşmesi noter huzurunda taraflar arasında imzalandıktan sonra ilgili onay kurumuna verilir ve daha sonra inşaat ruhsatı bu sözleşmeye binaen verilir.
İnşaat sözleşmelerini hazırlarken mutlaka ticaret alanında uzman bir avukat tarafından hazırlanmasını sağlayın. Sözleşmedeki teknik bilgileri de tecrübeli,  profesyonel müşavirlik hizmeti veren firma veya bağımsız mühendislerden aldığınız bilgiler ışığında düzenleyin.
Sözleşmeye tüm proje ve uygulama imalat kalemlerinin ayrıntılı bitiş tarihleri olan master iş programını ekletin. Sadece bitiş tarihi yeterli değildir. Ara bitiş-termin tarihlerine uyulmaz ise noter kanalıyla Müteahhit-Yüklenici firmaya tebligat çekebilirsiniz.
Sözleşmeye mutlaka gecikme nedeniyle yaşayacağınız kayıpların tazmin edilmesi için, taahhüt edilen bitiş tarihinin (mücbir sebepler dışında veya sizden kaynaklı olabilecek süre uzamaları dışında) geçildiği her gün için bir para cezası yazılmalıdır.
Sözleşmede ödeme takvimi inşaat yapım süresine aylık bazda yayılmalıdır. Henüz kaba bitmeden inşaat yapım bütçesinin yarısı ödenmiş olmamalıdır. Bu nedenle her kalemin yanında mutlaka bir tutar veya pursantaj oranı ( o kalemin toplam bütçe toplamındaki yüzdesi) olmalıdır. Tamamlanan imalat kalemlerine göre hakediş yapılacak şekilde ödeme planı hazırlanmalıdır.
Dolayısı ile hazırlan yapım sözleşmesinin bileşenleri dikkatle incelenmeli ve taraflar konuşulan ve taraflar arasında anlaşılan her detayın bu sözleşmede yer almasına dikkat etmelidirler.